Exclusive Capital > Les FAQ > General questions > Wat gebeurt er als mijn huurovereenkomst afloopt?

Wat gebeurt er als mijn huurovereenkomst afloopt?

EVOLUTIE

Aan het einde van uw overeenkomst wordt een financieel en technisch audit uitgevoerd in samenspraak met de Fibail System-adviseur om het evolutiepotentieel van de activa in uw overeenkomst in kaart te brengen.
Uw verouderde activa kunnen worden teruggenomen door onze dienst ‘Broker System’.

OF

RESTITUTIE

Als u uw gehuurde activa niet wilt laten evolueren, dan kunt u ze gewoon teruggeven aan Exclusive Capital.
De recyclage en vernietiging van de uitrustingen zijn te onzen laste.

Exclusive Capital zet zich in voor het milieu en recycleert teruggenomen materieel dat niet opnieuw gecommercialiseerd kan worden conform de van kracht zijnde Europese normen m.b.t. afgedankte elektrische en elektronische apparaten.