Cover System

Speel alle problemen bij het beheren van een schadegeval door naar Exclusive Capital.

De Cover System-verzekering dekt meerdere risico’s voor al uw gehuurde goederen bij Exclusive Capital.
Met onze Cover System-verzekering geniet u ‘groepsvoordelen’ die onderhandeld zijn bij een grote Franse verzekeraar.

UW VOORDELEN:
Eén enkele contactpersoon voor het beheer van het schadegeval.
Snelle afhandeling.